Sähkö

Vaativien kohteiden suunnittelu-, urakointi- ja johtamiskokemus, yli kahden vuosikymmenen ajan.

Tarjoan urakoitsijoille suunnattua konsultointia ja tukipalveluita sähkö- ja sähkörakennesuunnittelun ja -urakoinnin asioissa, teollisuuden ja rakentamisen toimijoille. Asiantuntijuuteni soveltuu kohteisiin, johon vaaditaan monipuolista ja syvää osaamista, työkokemusta, sekä laaja sähköalan tuntemusta ja tietotaitoa. Tämä on ammattiosaamisen ylläpitämistä varten, ja opetus- ja tutkimustyöni sivulla, harjoittamani sivutoimintaa.

Tarjoan m.m:

 • sunnitteluaineistojen ja kuvien tarkastus,
 • tarjouslaskennan tuki,
 • lausunnot ja kannanotot,
 • sähkötekninen laskenta, -mitoitus ja analyysi,
 • sähkötekniset mittaukset ja analyysi (FLUKE mittalaitteilla),
 • työselostuksia ja suunnittelua,
 • tekstit ja käännökset,
 • luovutuspiirustuksia ja loppukuvia,
 • piirikaavioita ja työpiirustuksia (CADS Planner suunnittelujärjestelmällä tuotettua aineistoa),
 • (...).
Toimintani on rekisteröity sähköturvallisuusviranomaisella Tukes

funktionskurva small

KURSSIT

Tarjoan kurssi- ja tietopalveluita:
 • Yleinen sähkötyöturvallisuus (SFS 6002); SETI:n valtuuttama kouluttaja
 • Laskenta ja mitoitus standardin SFS 6000:n nojalla
 • Sähköturvallisuustutkinnon valmennus

OHJAUS

Tarvitsetko ohjausta?
Tarjoan ohjaus ja ja neuvontaa koskien:
 • Sähköalan yritystoiminnan aloitus ja pyörittäminen
 • Sähköpätevyyden ylläpito
 • Turvallinen ja taloudellinen toiminta

LINKIT

Linkedin -profiilini (www.linkedin.com/in/niklasrosenblad)
Bloggen (niklasrosenblad.fi) on ruotsinkielinen asiantuntijablogi, jossa pohdiskelen opetustyön ja kasvatustiedetutkimuksen asioita
Facebook-sivut (@rosenbladinsto)

Yhteystyökumppanit:
Automaatio: Ingman Consulting 
Suunnittelu: Elkonsulten Winberg

YHTEYSTIEDOT

Rosenblad Insinööritoimisto
10330 Billnäs
Puh: 040 718 5929
S-posti/ Skype: niklas[at]rosenblad.fi
Tilinro: FI16 5549 0420 0889 62

niklas

Niklas Rosenblad 
M.Eng, AmO (sähkö- ja automaatiotekniikka)

Jäsenyydet: Sähkösuunnittelijat NSS r.y.
NSS logo

rb logo fi footer vit