Voimatekniikka

Palvelemme sähkösuunnittelun seuraavissa osa-alueissa:

 • Rakennuksien sähkölaitteistojen suunnittelu
 • Prosessisähköistys ja sähkökäytöt
 • Katuvalaistusverkkojen suunnittelu ja piirto
 • Sähköverkon mitoituslaskenta ja analyysi (FebDok)
 • Sähköurakan projektituki ja valvonta
 • Täysi 2D, 3D-malli, 3D-IFC ja BIM -suunnittelutuki
 • Järjestelmien yhteentulostus, visualisointi ja analyysi
 • Keskuksien ja käyttöjen piirikaavioiden suunnittelu ja piirto (työpiirustus)
 • Ohjauskaavioiden suunnittelu ja piirto (työpiirustus)
 • Luovutus- ja loppukuvien laadinta
 • Piirustuksien digitalisointi
 • CAD/BIM törmäys- ja konfliktitarkasteluja
 • Sähköurakan kustannuslaskenta-arvio
 • Mittauksia sähkölaitteistoissa, mittatuloksien analalysointi (FLUKE-mittalaitteet)
 • Nykyisien laitteistojen dokumentointi ja kuntoselvitys
 • Data-aineistojen ja dokumenttien tallennus, elektroninen arkistointi ja -ylläpito

Sunnittelutyömme rakennuskohteissa seuraa TATE 12 tehtävämallien prosessikulkua, jolloin suunnitteluvaiheet yksinkertaisettuna jaetaan seuraavasti:

 • Tarveselvitys -> hankepäätös
 • Hankesuunnittelu -> investointipäätös
 • Ehdotussuunnittelu -> vaihtoehtoiset mallit
 • Yleissuunnittelu -> hyväksytty yleissuunnitelma
 • Mahdolliset rakennuslupatehtävät
 • Toteutussuunnitteluvaiheen hankintaa- ja toteutusta palvelevat osavaiheet -> hyväksytty yleissuunnitelma
 • Rakentamisen valmistelu ->rakentamispäätös
 • Varsinaisen rakentamisvaihe, sopimuksenmukainen toteutustavoitteiden seuranta
 • Käyttöönotto

Olemme tarvittaessa mukana kaikissa näissä vaiheissa. Pyrimme aina toimimaan tilaajamme/asiakkaamme ehtoja parhaiten kunnioittamalla. Käyttämällä meidät suunnittelu- ja projektienhoitoasioissa varmistut siitä, että teille toimitetaan laadukkaat järjestelmäkokonaisuudet ja toimivat ratkaisut. Näissä herkimmässäkin tapauksissa olemme aina luotettava, puolueeton ja reilu yhteistyökumppani jonka eettinen moraali tai luottamuksellisuus ei petä.

Erikoisosaamista meillä muun muassa on sähkölaitteistojen kaapelointien mitoituslaskennassa, selektiivisyystarkastelussa sekä valaistustekniikassa.

Sähköturvallisuus perusvalikoimaamme kuuluu sähkötyöturvallisuuteen liittyviä kursseja SFS 6002 standardin mukaan (SETI:n auktorisoitu kouluttaja) sekä erilaisia ammattitaidon ja sähköpätevyyden ylläpitoa varten suunniteltuja ohjelmia.

rb logo fi footer vit