• Valo
  • Ohjausjärjestelmät

Ohjausjärjestelmät

On ensisijaisen tärkeää, että ohjausjärjestelmä ohjaa valaistusta siten, että tilojen käyttötarkoitus tuetaan mahdollisimman hyvin. Tätä saavutetaan yleensä erilaisia ohjausmenetelmiä yhdistelmällä. Nämä voi olla dynaamiset, läsnäoloon perustavia ohjauksia, henkilökohtaistetut ohjaukset, päivänvalo- ja aikatajunnalla ohjelmoidut säädöt, yms. Yksinkertaisimmillaan käsin tapahtuva päälle- ja poisohjaus on myös perusteltua. Uusi alue valo-ohjauksessa on värilämpötilan säätö vuorokausiakaan nähden.

Ohjausjärjestelmän suunnittelun perustana on taas käyttötarkoitus, standardit, säännöt, vaatimukset, tavoitteet, ehdot ja rajoitteet, taloudelliset mahdollisuudet sekä tekniset mahdollisuudet ja rajoitteet.

trappa matsal

Esimerkkejä standardisoiduista järjestelmistä on esimerkiksi DALI ja KNX.

Suunnittelutyökaluina käytämme vuorovaikutuskäytössä olevia CADS planner PRO ja DIALux -ohjelmistot sekä erilaisia mittauslaitteita.

rb logo fi footer vit