• Valo
  • Valaistus ja päivänvalo

Valaistus ja päivänvalo

Meidän suunnittelun lähtokohta ovat valaistusvaatimusten määrittely turvallisuuden, standardien, näkötarpeiden ja visuaalisten kokemusten kannalta katsottuna.

Lyhyesti valaistussuunnitelun vaiheet ovat suunnittelun lopputulosten, standardien ja määrityksien analysointia. Meidän työmme on myös määritellä turva- ja poistumisvalaistusten tarpeet, tai suunnitella näitä järjestelmiä viranomaisvaatimusten pohjalta. Työkuvioihin kuuluu myös energiakulutuksen, ympäristön ja huollon tavoitteiden asettamista.

Tekijät jotka vaikuttavat meidän työhön, ja ohjaavat työtämme, on luonnollisesti ehdot ja rajoitteet, päivänvalon vaikutus, arkkitehtuuri ja tilaajan taloudelliset mahdollisuudet.

klassrum

Työskentelemme avainanojen kanssa, kuten mm. luminanssisuhteet, valovoimakkuus, vaaka- ja pystysuoran valon suhde, mallinnus, värintoisto, häikäisyn minimointi, intenssiteetti, värilämpötilan vaikutus vuorokausirtytmiin.

Toteutussuunnittelun päällimmäinen tehtävä on arvioida valaistuksen ja päivänvalon yhteistoinnallisuus, valaisimien, valolähteiden ja ohjausjärjestelmien selvittelyä ja yhteensopivuuksien tarkistus keskenään myös värien, pintojen ja geometrioiden suhteen.

rb logo fi footer vit