El

Erfarenhet av krävande projekt och ledarskap inom elplanering, -konstruktion, -entreprenad i över två decennier.

Jag erbjuder tjänster och handledning inom elsäkerhet, elplanering, -konstruktion och -entreprenad. Min expertis kan komma till nytta där det behövs mångsidigt praktiskt och teoretiskt kunnande och gedigen branschkunskap. Näringsverksamheten är en bisyssla vid sidan av min doktorandforskning.

Genom planering strävar jag efter hållbar utveckling av balanserade förhållanden mellan teknologi, funktionalitet och ekologi. Min verksamhet fokuserar på att genom aktiv planering och öppen kommunikation utveckla långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar för system med exempelvis låg elektromagnetisk påverkan, klimatsmart teknologi, hög kvalitet och lång livslängd.

Jag erbjuder bl.a:
 • elsäkerhetsutbildning,
 • granskning av planeringshandlingar,
 • stöd för entreprenadberäkning,
 • expertisråd och ställningstaganden,
 • konstruktion, dimensioneringsberäkning och -analys,
 • mätningar och analys (med FLUKE mätutrustning),
 • arbetsbeskrivningar och planering,
 • texter och översättningar,
 • slutritningar,
 • scheman och ritningar (med CADS planeringssystem),
 • (...).
Verksamheten är registrad hos elsäkerhetsmyndigheten Tukes

ritning edit

KURSER

Kurser och kunskapstjänster

Jag erbjuder kompetenshöjande kurser inom bl.a.:
 • Allmän elarbetssäkerhet (STT-kort) (enl. SFS 6002); SETI:s befullmäktigade utbildare
 • Beräkning och dimensionering utgående från SFS 6000 
 • Elsäkerhetsexamens prepkurs
 • Elsäkerhet som idé och praktik i den dagliga verksamheten 

funktionskurva smallcentral edit

HANDLEDNING

Vid behov av handledning?

Jag erbjuder dig råd och handledning gällande bl.a.
 • Elbranschens affärsverksamhet
 • Upprätthållande av elbehörighet
 • Säker och ekonomiskt lönsam verksamhet


DSC 3952 cmpr

LÄNKAR

Linkedin-profil (www.linkedin.com/in/niklasrosenblad)
Bloggen är en yrkesblogg (niklasrosenblad.fi) där jag reflekterar över aktuella saker inom yrkesutbildning, undervisning och handledningsforskning
Facebook-sida (@rosenbladinsto)

Samarbetspartners:
Automation: Ingman Consulting 
Planering: Elkonsulten Winberg

KONTAKT

Företagets kontaktuppgifter är

Ingenjörsbyrå Rosenblad

10330 Billnäs
Tfn: 040 718 5929
E-post/ Skype: niklas[at]rosenblad.fi
Kontonummer: FI16 5549 0420 0889 62


niklas

Niklas Rosenblad
ingenjör (högre YH)/ leg.yrk.lärare
doktorand (fil.dr. stud.)

CV och referensförteckning tillgänglig enligt förfrågan. 

Medlemskap: Elkonsulterna i Finland NSS r.f.
NSS logo
rb logo footer vit