El

Erfarenhet av ledarskap vid krävande projekt inom industriell elplanering, konstruktion och entreprenad; i över två decennier.

Niklas Rosenblad erbjuder ingenjörstjänster och handledning inom elsäkerhet, elplanering, elkonstruktion och elentreprenad. Hans expertis kan komma till nytta där det behövs mångsidigt teoretiskt kunnande kombinerat med praktisk arbetserfarenhet och branschkunskap.

Genom noggrann och aktiv planering strävar verksamheten till hållbar utveckling av balanserade förhållanden mellan teknologi, funktionalitet och ekologi. Det här baseras i första hand på öppen kommunikation och förståelse. Fokus i de flesta uppdrag ligger vid att utveckla långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar för system med exempelvis låg elektromagnetisk påverkan, klimatsmart teknologi, hög kvalitet och lång livslängd.

Näringsverksamheten är en bisyssla vid sidan av Niklas doktorandforskning, och består av bl.a:
 • systembeskrivningar och granskning av planeringshandlingar,
 • stöd för entreprenadberäkning, expertisråd och ställningstaganden,
 • systembaserad konstruktion, dimensioneringsberäkning och analys,
 • mätningar och analys (med FLUKE mätutrustning),
 • planering och arbetsbeskrivning, texter och översättningar,
 • slutritningar, scheman och ritningar (med CADS planeringssystem).
Verksamheten inom elbranschen är registrad hos elsäkerhetsmyndigheten Tukes.

KURSER

Kurser och kunskapstjänster

Niklas Rosenblad är legitimerad yrkeslärare, och erbjuder föreläsningar och kurser inom ämnesområden som bl.a:
 • Allmän elarbetssäkerhet (STT-kort) (enl. SFS 6002); SETI:s befullmäktigade utbildare
 • Beräkning och dimensionering utgående från SFS 6000 
 • Elsäkerhetsexamens prepkurs (Eb1, Eb2, Eb3)
 • Elsäkerhet som idé och praktik i företagsverksamheten och arbetet
 • Hållbar utveckling utgående från sociala, etiska, ekologiska och ekonomiska perspektiv
 • Arbetsbaserat lärande, lärande i arbetet och kunskapsutvärdering, arbetsplatshandledares mentorskap, mm.

funktionskurva smallcentral edit

HANDLEDNING

Är du, din arbetsgemenskap eller ert företag vid behov av handledning?

Vi erbjuder handledning för
 • individ, företag och organisation gällande samarbete och aktivitet
 • förutsättningar för, och uprätthållande av, elbehörighet
 • hållbar och lönsam verksamhet
 • samarbete, kommunikation, växelverkan och samspel
 
Och arbetshandledning för
 • individer
 • team och arbetsgrupper 
Arbetshandledning hålls av Nina Rosenblad

LÄNKAR

Linkedin-profil (www.linkedin.com/in/niklasrosenblad)
Bloggen är en yrkesblogg (niklasrosenblad.fi) där jag reflekterar över aktuella saker inom yrkesutbildning, undervisning och handledningsforskning
Facebook-sida (@rosenbladinsto)

Samarbetspartners:
Automation: Ingman Consulting 
Planering: Elkonsulten Winberg

KONTAKT

Företagets kontaktuppgifter är

Ingenjörsbyrå Rosenblad

Tfn: +358 40 718 5929
FI-10330 Billnäs
BIC: OKYFIHH
Kontonummer: FI16 5549 0420 0889 62

Niklas R resized 8 2019                   Nina bild på kommande
Niklas Rosenblad
ingenjör (högre YH)/ leg. yrk.lärare/ doktorand
niklas[at]rosenblad.fi
  Nina Rosenblad
arbetshandledare (under utbildning)/ socionom (YH)
nina[at]rosenblad.fi


CV och referensförteckning tillgänglig enligt förfrågan. 

Medlemskap: Elkonsulterna i Finland NSS rf
NSS logo
 
rb logo