El

Erfarenhet av ledarskap vid krävande elektrifierinsgsprojekt inom industriell elplanering, konstruktion och entreprenad; i över två decennier.

Jag erbjuder ingenjörstjänster och handledning inom elsäkerhet, elplanering, elkonstruktion och elentreprenad. Min expertis kan komma till nytta där det behövs mångsidigt teoretiskt kunnande kombinerat med praktisk arbetserfarenhet och branschkunskap.

Genom noggrann och aktiv planering strävar jag till hållbar utveckling av balanserade förhållanden mellan teknologi, funktionalitet och ekologi. Min verksamhet baserar sig på på öppen kommunikation. Fokus ligger oftast vid att utveckla långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar för system med exempelvis låg elektromagnetisk påverkan, klimatsmart teknologi, hög kvalitet och lång livslängd.

Näringsverksamheten är en bisyssla vid sidan av min doktorandforskning.

Jag erbjuder bl.a:
 • elsäkerhetsutbildning,
 • övervakning (el),
 • granskning av planeringshandlingar,
 • stöd för entreprenadberäkning,
 • expertisråd och ställningstaganden,
 • konstruktion, dimensioneringsberäkning och analys,
 • mätningar och analys (med FLUKE mätutrustning),
 • planering och arbetsbeskrivning, 
 • texter och översättningar,
 • slutritningar,
 • scheman och ritningar (med CADS planeringssystem).
Verksamheten är registrad hos elsäkerhetsmyndigheten Tukes

ritning edit

KURSER

Kurser och kunskapstjänster

Jag är legitimerad yrkeslärare, och erbjuder föreläsningar och kurser inom ämnesområden som bl.a:

 • Allmän elarbetssäkerhet (STT-kort) (enl. SFS 6002); SETI:s befullmäktigade utbildare
 • Beräkning och dimensionering utgående från SFS 6000 
 • Elsäkerhetsexamens prepkurs
 • Elsäkerhet som idé och praktik i företagsverksamheten och arbetet
 • Hållbar utveckling utgående från sociala, etiska, ekologiska och ekonomiska perspektiv
 • Arbetsbaserat lärande, lärande i arbetet och kunskapsutvärdering, arbetsplatshandledares mentorskap, mm.

funktionskurva smallcentral edit

HANDLEDNING

Vid behov av handledning?

Jag erbjuder handledning gällande bl.a.
 • Elbranschens affärsverksamhet
 • Upprätthållande av elbehörighet
 • Säker och ekonomiskt lönsam verksamhet
 • Samarbete, växelverkan och samspel inom arbetsgemenskapen

DSC 3952 cmpr

LÄNKAR

Linkedin-profil (www.linkedin.com/in/niklasrosenblad)
Bloggen är en yrkesblogg (niklasrosenblad.fi) där jag reflekterar över aktuella saker inom yrkesutbildning, undervisning och handledningsforskning
Facebook-sida (@rosenbladinsto)

Samarbetspartners:
Automation: Ingman Consulting 
Planering: Elkonsulten Winberg

KONTAKT

Företagets kontaktuppgifter är

Ingenjörsbyrå Rosenblad

10330 Billnäs
Tfn: 040 718 5929
E-post/ Skype: niklas[at]rosenblad.fi
BIC: OKYFIHH, Kontonummer: FI16 5549 0420 0889 62

Niklas R resized 8 2019

Niklas Roseblad

M.Eng./ AmO (teknik)

CV och referensförteckning tillgänglig enligt förfrågan. 

Medlemskap: Elkonsulterna i Finland NSS rf
NSS logo
 
rb logo