El

Erfarenhet av ledarskap vid krävande projekt inom industriell elplanering, konstruktion och entreprenad; i över två decennier.

Niklas Rosenblad erbjuder ingenjörstjänster och handledning inom elsäkerhet, elplanering, elkonstruktion och elentreprenad. Hans expertis kan komma till nytta där det behövs mångsidigt teoretiskt kunnande kombinerat med praktisk arbetserfarenhet och branschkunskap.

Genom noggrann och aktiv planering strävar verksamheten till hållbar utveckling av balanserade förhållanden mellan teknologi, funktionalitet och ekologi. Det här baseras i första hand på öppen kommunikation och förståelse. Fokus i de flesta uppdrag ligger vid att utveckla långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar för system med exempelvis låg elektromagnetisk påverkan, klimatsmart teknologi, hög kvalitet och lång livslängd.

Näringsverksamheten är en bisyssla vid sidan av Niklas doktorandforskning, och består av bl.a:
  • systembeskrivningar och granskning av planeringshandlingar,
  • stöd för entreprenadberäkning, expertisråd och ställningstaganden,
  • systembaserad konstruktion, dimensioneringsberäkning och analys,
  • mätningar och analys (med FLUKE mätutrustning),
  • planering och arbetsbeskrivning, texter och översättningar,
  • slutritningar, scheman och ritningar (med CADS planeringssystem).
Verksamheten inom elbranschen är registrad hos elsäkerhetsmyndigheten Tukes.
rb logo