Fastighetsautomation (RAU)

I ett fungerande fastighetsautomationssystem ska enligt oss ett behovsstyrt, användaranpassat och energieffektivt funktionsmönster samt ett lättillgängligt och fungerande användargränssnsitt vara uppenbara.

Inom RAU-planering är ett fungerande samarbete, upprätthållande av konstruktiv dialog och mångriktad informationsutbyte av största vikt. Här är vi en erfaren, stark och tillförlitlig aktör. Vid behov kan vi samankalla ett skräddarsytt specialistteam från de olika yrkesdisciplinerna till er tjänst.

ventilationsmaskin

Som planeringsverktyg använder vi CADS Planner Hepac och Electric PRO -programvaror.

Vi erbjuder också PLC-, KNX- och DALI systemprogrammering, ibruktagning och testning.

Projektstöd vi erbjuder inom RAU-branschen är bland annat

  • VVS-reglerschema,
  • I/O- och apparatförteckning,
  • kabeldragningstabeller,
  • kopplingsscheman,
  • centralernas kretsscheman,
  • (...)
rb logo footer vit