Industriautomation

I fungerande industriautomation är processernas effektivitet, funktionalitet, tillförlitlighet, noggranhet, användarvänlighet och maskinsäkerhet nyckelord. Vi fungerar i tätt samarbete med processingenjörer, anläggningars konstruktörer och användarteam.

För planering och instrumentering har vi resurser från mindre maskiner till krävande produktionsprocesser och eldrifter. Som planeringsverktyg använder vi CADS Planner PRO -program.

Programmering och konfiguration vi har programvara och resurser till är bl.a.:

  • SIEMENS S7 SIMATIC (PLC)
  • SIMATIC HMI (PANELS)
  • SIEMENS LOGO! (PLC)
  • Flertalet fabrikat av frekvensomvandlare
  • JAVA, C, C++, C#.

Automationsentreprenadens projektstöd vi erbjuder industrin är bl.a.

  • Reglerscheman
  • I/O- och apparatförteckningar
  • Central-, styr- och kretsscheman
  • PLC-programmering och implementering
rb logo footer vit