Rosenblad Consulting

Rosenblad Consulting är ett expertisföretag inom elteknik, belysning och automation. Vår verksamhet står för sakkunskap, kommunikation och kvalitet. Företaget är ett privatägt och opartiskt familjeföretag med elplanering som huvudverksamhetsområde.

Vår målsättning är att för våra samarbetspartners och kunder vara en långsiktig partner inom teknik. Vår vision är att erbjuda tillförlitlig och stark spetskompetens i de utvalda yrkesområden vi profilerat oss inom. Vår slagkraft är personligt bemötande och en strävan till samförstånd.

När du behöver el- och automationstekniskt ingenjörskunnande, leder vi dig i rätt riktning.

rb logo footer vit