El

Alla sakkunniga elplanerare på Rosenblads har flera tiotals år av arbetserfarenhet inom krävande projekt och olika uppdrag gällande såväl entreprenad, underhåll, planering som ledarskap inom elbranschen.

Vi arbetar genom samarbete och aktivt deltagande. Vi driver i huvudsak en ingenjörsbyrå som erbjuder elplanering för kunder inom fastighets- och industrisektorn, till objekt var det det behövs mångsidigt kunnande och gedigen yrkesskicklighet. Som ansvarig planerare fungerar företagets ägare och grundare. Vårt arbetssätt, våra programvaror och den projektmetodik vi tillämpar stöder effektivt BIM (Byggnads Informations Modellering). Våra elplanerare innehar allmänna elbehörighetsintyg Eb1 eller Eb2.

Som grund för elplaneringsuppdrag utreder vi tillsammans uppdragsgivarens bruksändamål, visioner, framtidsutsikter användares önskemål och tekniska krav. Vi har fokus på att skapa förståelse för våra beställares krav och förväntnigar. Utgående från detta fokuseras planeringsarbetet sedan på beräkningar, utredningar, analyser och sammansättningen av olika system. Beslut baserar sig på välgenomtänkta och överenskomna modeller. För oss är det en äresak att de planerade systemen kan förverkligas och att de fungerar på förväntade och planerade sätt. Därför förbinder vi oss innerligt och samvetsgrant och även med passion till projekten.

funktionskurva
rb logo footer vit