System

Vi betjänar inom fastigheters systemplanering på följande delområden:

  • KNX-system, planering och programmering
  • DALI-belysningsstyrning
  • Passerkontroll- och arbetstidsuppföljning
  • Inbrotts- och illgörelsedetektering
  • Hjälp- och nödanropssystem
  • Kameraövervakning
  • Ethernet och allmänna kablage, planering och prestandamätning
  • Brandvarnar- och automatbrandlarm
  • Scanning och lokalisering av inomhuskablar
rb logo footer vit