Ljus

Ljusplanering är idag en branch som växer. Människor idag är mer och mer medvetna om ljusets inverkan på hälsa, miljö, känslor och på den biologiska dygnsrytmen. Just inom detta område vill vi vara med och samverka.

Ljusplanering omfattar idag ett mycket brett spektra. Vi vill framhäva att vi är verksamma främst inom den ingenjörmässiga delen av belysningsteknik och ljussättning, där de ljustekniska egenskaperna kan beräknas, analyseras och mätas, naturligtvis också ses, upplevas och kännas.

fasadljus

Belysning som vi planerar bottnar i standarder, beräkningsbara data, simulerade system men alltid med beaktande av människans välmående och fungerande, arkitektur, miljö och etik.

Inom ljusplanering vi handhar beaktar vi hälsoaspekter, krav på verksamhet, synaspekter, dagsljusverkan rummets geometri samt investerings- och driftskostnader.

rb logo footer vit