• Ljus
  • Belysning och dagsljus

Belysning och dagsljus

Vår planering tar fasta på att definiera belysningskraven med avseende på säkerhet, standard, synbehov och den visuella upplevelsen.

I korthet består belysningsplaneringen vi utför idag av skeden som analys av planeringsmål, föreskrifter och standarder. Vårt arbete är också att definiera behovet av nödbelysning eller att planera detta enligt myndigheternas krav, att sätta mål för energikonsumtion och miljö och underhåll.

Aspekter som styr vårt arbete redan inledningsvis är också naturligtvis villkor och begränsningar, dagsljus, arkitektur och ekonomiska möjligheter hos beställare.

klassrum

Vi arbetar med nyckelord som luminansförhållanden, belysningsstyrka, modellering, färgåtergivning, minimerande av obehagsbländning, intensitet och färgtemperatur över dygnsrytm, med mera.

Övergripande planeringen vi gör består av utvärdering av förutsättningarna för samverkan mellan belysning och dagsljus, utredning om vilka ljuskällor, armaturer och belysningssystem, definiering av styr- och regleringsmöjligheterna och samordning också gentemot färger, ytor och geometri.

rb logo footer vit