Styrteknik

Det är av största vikt att belysningssystem styrs och regleras så att användningsmålet för lokaliteterna uppnås på möjligast bra sätt. Dessa uppnås ofta genom olika kombinationer av olika metoder. Dessa kan vara dynamiska, närvarobaserade manövermetoder, personifierad styrning samt ljus- och dygnstyrning. I enkla fall kanske ett helt manuellt system är befogat. Nytt inom området ljusstyrning idag är exempelvis färgtemperaturstyrning i förhållande till dygnets klocktid.

Som grund för planering av styrsystemet ligger igen att utreda användningsändamål, standarder, föreskrifter, krav och mål, villkor och begränsningar, dagsljus och ekonomiska möjligheter samt jämförande av tekniska möjligheter och begränsningar.

trappa matsal

Exempel på standardiserade övergripande system idag är exempelvis DALI och KNX.

Som planeringsverktyg använder vi främst samkörda CADS planner PRO och DIALux -program samt olika mätinstrument.

rb logo footer vit