Tillförlitlighet

Vi säkrar er information ni ger till oss och vi ser till att uppdrag vi tar emot och kommunikationen inom dem håller en hög nivå. Vi arbetar helst ur ett TATE12 perspektiv. Som grund för elplaneringsuppdrag utreder vi tillsammans uppdragsgivarens bruksändamål, visioner, framtidsutsikter användares önskemål och tekniska krav.

Vi har fokus på att skapa oss förståelse för målen, förväntningarna och kraven som människorna bakom organisationerna har. Utgående från detta fokuseras planeringsarbetet sedan på beräkningar, utredningar, analyser, livscykelmodeller och sammansättningen av olika system. Beslut baserar sig på välgenomtänkta och överenskomna modeller.

Uppfyllandet av våra skyldigheter enligt Beställaransvarslagen kan du kontrollera här: Tilaajavastuu.fi 

rb logo footer vit