Kvalitet

Rosenblad Consulting Ab Oy är en renodlad konsultbyrå som har specialiserat sig på elplanering av krävande objekt och automation.

Företaget grundades år 2000 av Niklas Rosenblad som enskild näringsidkare under namnet Eltjänst - Sähköpalvelu Rosenblad.

År 2009 ändrades bolagsformen till aktiebolag. Namnet Rosenblad Consulting Ab Oy föddes.

I våra uppdrag följer vi de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet KSE 2013. Vår byrå underlyder genom medlemskapet i Elkonsulterna i Finland r.f., NSS, FIDICs och SKOLs etiska regler. Er information behandlas alltid konfidentiellt och i alla våra uppdrag garanterar vi ingenjörmässig noggranhet. Som bevis på detta talar våra rätt betydande referenser.

Ett eget kvalitetssäkringssystem som bygger på ISO 9001 garanterar vårt resultat och en jämn, överenskommen kvalitetsnivå. Som ansvarig planerare och projektplanerare fungerar alltid på förhand överenskomna personer, och vi garanterar er som liten byrå alltid en personlig service.

Vår ekonomi är utmärkt, som bevis på detta har företaget har beviljats Finlands Starkaste -certifikat. Detta kan ses som bevis på vår fokus på kvalitet och målmedvetna arbetande för kontinuerlig förbättring.

Miljöpolicyn på Rosenblads är att målmedvetet arbeta för hållbara och långsiktiga lösningar och aktivt planera system för att stöda utvecklingen av en livsmiljö baserad på miljö- och resurshushållning.

Vi ställer miljökrav på entreprenörer, samarbetspartners och leverantörer och strävar efter att därigenom tillsammans utveckla lösningar för hållbar utveckling.

Våra kunder är i huvudsak offentliga sektorn, arkitektbyråer, byggnadsprojekteringsföretag, större bolag och företag, automations- och elbranschens företag, byggföretag och investerare.

Medlemskap

Vår byrå är medlem i följande organisationer:

Elkonsulterna i Finland NSS rf - byråmedlem

nss logo

Suomen valoteknillinen seura - byråmedlem

svs logo

El- och Tele-entreprenörsförbundet i Finland STUL rf - samarbetsmedlemskap i gruppen elplaneringsbyråer

stul small

IT-resurser

Vi använder oss endast av de bästa tillgängliga programvarorna i våra processer. Våra IT-resurser uppfyller de högsta av kraven inom branschen. Våra program finns installerade på vår egen server, där också allt material lagras bakom tillförlitlig brandmur.

rb logo footer vit