Referenser

Nedan följer några plock ur listan med utförda uppdrag och projekt där vi medverkat. I listan framgår EL och/eller RAU -planering. Fullständig referenslista kan du beställa från vårt kontor.

 • 2017 Hangö stad. Rådgivningens elplanering (grundförbättring/ombyggnation).
 • 2017 Ystadsgatan 12, Ekenäs. Affärslokaler (sanering/ombyggnation)
 • 2017 Hangö stad. Haagapuiston koulu, del 1 (sanering).
 • 2017 Stormhälla, Hangö (nybyggnation).
 • 2017 Hangö stad. Svenska högstadie och gymnasie skolans ventilationsreparation och utbyggnad. EL och EL-RAU -planering (sanering).
 • 2016 Hangon Majakka. Bostadshöghus (ombyggnad, sanering).
 • 2016 Bab Morkullan. Bostadshöghus/affärsutrymmen (ombyggnad, tillbyggnad). 
 • 2016 Hangö HVC (reparation, sanering). Förplanering.
 • 2016 Kimitoöns kommun. Bio Pony konferenscenter (reparation, sanering).
 • 2016 Kyrkslätts kyrkliga samfällighet. Haapajärvi kyrka (reparation, sanering).
 • 2015 Kimitoöns kommun. Silva daghemmet, 2000 brm^2 (nybyggnation).
 • 2015 Kimitoöns kommun. Amosparkens lågstadieskola och idrottsplan 1000 m^2 (sanering).
 • 2014 Raseborgs stad. Tenala daghem 750 m^2 (nybyggnation).
 • 2014 Kimitoöns kommun. Brandstation (nybyggnation).
 • 2014 Kyrkslätt församling. Prästgård (sanering).
 • 2012 Hangö Elektriska Ab. LIDL centrallager, projekterings- och slutritningsdokumentation 43 000 m^2 (nybyggnation).
 • 2011-2012 Hangö Elektriska Ab. Axxell skolcentrum, Karis. Ändrings-, detalj- och slutdokumentation 12500 m^2 (nybyggnation).
 • 2011 Raseborgs ishall (nybyggnation).
 • 2011 EKM Data-Huset, Ekenäs (sanering).
 • 2010 Baggö, Ekenäs sjöbevakningsstation (nybyggnation).
 • 2010 Bab Företagaråsen, Tenala (nybyggnation).
 • 2009 Raaseporin Betoni Oy. Produktionsutrymmen 2000 m^2 (industri).
 • 2008 Rasmin Oy. Gasvärmecentral (ATEX) (industri).
 • 2008 Lassila&Tikanoja Oyj, Ekenäs. Hall 2500 m^2 (nybyggnation).
 • 2006 Bab Stallbacken, Karis (nybyggnation).
 • 2003 Rautaruukki Oyj, Lappohjan tehdas. L7 elmatningar och transformator (industri).
 • 2003 Bab Stallbrinken, Karis (nybyggnation).
 • 2003 Villa Talludden, Ekenäs (nybyggnation).
 • 2001 Rautaruukki Oyj, Lappohjan tehdas. L5 elmatning och transformator (industri).
rb logo footer vit