Sähkö

Vaativien sähköistyskohteiden suunnittelu-, urakointi- ja johtamiskokemus – yli kahden vuosikymmenen ajan.

Huolellinen suunnittelu pyrkii kestävään kehitykseen ja tasapainotettuihin suhteisiin teknologian, toimivuuden ja ekologian välillä. Tämä perustuu lähtökohtaisesti avoimeen kommunikointiin ja monipuoliseen yhteisymmärrykseen. Toimeksiannot fokusoivat kestäviin järjestelmäratkaisuihin. Hankkeiden lähtökohtia voi olla sähkömagneettisen säteilyn rajaus, ilmastoälykäs teknologia, laitteistojen korkea laatu ja kulttuurihistorialliset arvot. Myöhemmät toimeksiannot ovat usein sisällyttäneet näiden asioiden yhdistelmiä.

Liiketoiminta on Niklaksen väitöskirjatutkimuksen sivutyö. 

Konsultoivaa asiantuntijuutta koskevat:
 • järjestelmätason suunnittelua,
 • laskennan tuki, lausunnot ja kannanotot,
 • sähkötekninen laskenta, -mitoitus ja analyysi (Febdok),
 • sähkötekniset mittaukset ja analyysi (FLUKE mittalaitteilla),
 • työselostuksia,
 • luovutus- ja loppukuvia, sekä
 • suunnitelmia (CADMATIC järjestelmällä tuotettua aineistoa).
Toiminta on rekisteröity Suomen sähköturvallisuusviranomaisella Tukes

Lista referensseista (yli 200 toteutuneista projekteista) lähetetään kyselyn perusteella.

ritning edit

KURSSIT

Koulutus- ja tietopalveluita

 • Yleinen sähkötyöturvallisuus (SFS 6002); SETI:n valtuuttama kouluttaja
 • Laskenta ja mitoitus standardin SFS 6000:n nojalla
 • Sähköturvallisuustutkinnon valmennus (Sp1, Sp2, Sp3)
 • Sähköturvallisuus ideana ja käytäntönä päivittäisessä toiminnassa
 • Kestävyys eettisistä, sosiaalisista, ekologisista kuin taloudellisistakin näkökulmista
funktionskurva smallcentral edit

OHJAUS

Oletko sinä, työyhteisösi tai yrityksenne ohjauksen tarpeessa?

Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa koskien:
 • ammatillinen oppiminen ja oppimisen ohjaus
 • sähkötyöturvallisuuden ehdot ja perusta
 • sähköpätevyyden edellytykset ja näiden edellytyksien ylläpito
 • sähköalan yritystoiminnan aloitus ja pyörittäminen
 • yhteistyö, yhtisöllisyys ja vuorovaikutus

LINKIT

Linkedin -profiilini (www.linkedin.com/in/niklasrosenblad)
Bloggen (niklasrosenblad.fi) on ruotsinkielinen asiantuntijablogi, jossa pohdiskelen opetustyön ja kasvatustiedetutkimuksen asioita
Facebook-sivut (@rosenbladinsto)

YHTEYSTIEDOT

Rosenblad Insinööritoimisto

10330 Billnäs
Puh: 040 718 5929
S-posti/ Skype: niklas[at]rosenblad.fi
BIC: OKYFIHH, Tilinro: FI16 5549 0420 0889 62

Niklas R resized 8 2019

Niklas Rosenblad

MEng / AmO (tekn.), tohtori opisk.

Täydellinen CV ja referenssilista saatavilla pyynnöstä.

Jäsenyydet:
NSS logo                             stul    SV AA LOGO Ingenjorsbyra Rosenblad Insino FI 401361 web
Sähkösuunnittelijat NSS ry   Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL   Taloudellisesti vakaa: Asiakastieto
rb logo