Sähkö

Vaativien sähköistyskohteiden suunnittelu-, urakointi- ja johtamiskokemus – yli kahden vuosikymmenen ajan.

Niklas Rosenblad tarjoaa konsultatiivista tietopalvelua ja ohjausta sähköturvallisuuden, sähkö- ja sähkörakennesuunnittelun sekä sähköurakoinnin tiimoilta.

Huolellinen suunnittelu pyrkii kestävään kehitykseen ja tasapainotettuihin suhteisiin teknologian, toimivuuden ja ekologian välillä. Tämä perustuu lähtökohtaisesti avoimeen kommunikointiin ja monipuoliseen yhteisymmärrykseen. Toimeksiannot fokusoivat kestäviin järjestelmäratkaisuihin. Hankkeiden lähtökohtia voi olla sähkömagneettisen säteilyn rajaus, ilmastoälykäs teknologia, laitteistojen korkea laatu ja korkeat kulttuurihistorialliset arvot. Myöhemmät toimeksiannot ovat usein koskeneet näiden asioiden yhdistelmiä.

Liiketoiminta on Niklaksen väitöskirjatutkimuksen sivutyö. 

Palveluita ovat m.m.:
 • sähköturvallisuuskoulutus,
 • järjestelmätason suunnittelu,
 • suunnitteluaineistojen tarkistus (sähkölaitteistot),
 • tarjouslaskennan tuki,
 • lausunnot ja kannanotot,
 • sähkötekninen laskenta, -mitoitus ja analyysi,
 • sähkötekniset mittaukset ja analyysi (FLUKE mittalaitteilla),
 • työselostuksia,
 • tekstit ja käännökset,
 • luovutus- ja loppukuvia, sekä
 • kaavioita (CADMATIC suunnittelujärjestelmällä tuotettua aineistoa).
Toiminta on rekisteröity Suomen sähköturvallisuusviranomaisella Tukes

Lista referensseista (yli 200 toteutuneista projekteista) lähetetään kyselyn perusteella.

ritning edit

KURSSIT

Koulutus- ja tietopalveluita

 • Yleinen sähkötyöturvallisuus (SFS 6002); SETI:n valtuuttama kouluttaja
 • Laskenta ja mitoitus standardin SFS 6000:n nojalla
 • Sähköturvallisuustutkinnon valmennus (Sp1, Sp2, Sp3)
 • Sähköturvallisuus ideana ja käytäntönä päivittäisessä toiminnassa
 • Kestävyys eettisistä, sosiaalisista, ekologisista kuin taloudellisistakin näkökulmista
funktionskurva smallcentral edit

OHJAUS

Oletko sinä, työyhteisösi tai yrityksenne ohjauksen tarpeessa?

Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa koskien:
 • ammatillinen oppiminen ja oppimisen ohjaus
 • sähkötyöturvallisuuden ehdot ja perusta
 • sähköpätevyyden edellytykset ja näiden edellytyksien ylläpito
 • sähköalan yritystoiminnan aloitus ja pyörittäminen
 • yhteistyö, yhtisöllisyys ja vuorovaikutus

LINKIT

Linkedin -profiilini (www.linkedin.com/in/niklasrosenblad)
Bloggen (niklasrosenblad.fi) on ruotsinkielinen asiantuntijablogi, jossa pohdiskelen opetustyön ja kasvatustiedetutkimuksen asioita
Facebook-sivut (@rosenbladinsto)

YHTEYSTIEDOT

Rosenblad Insinööritoimisto

10330 Billnäs
Puh: 040 718 5929
S-posti/ Skype: niklas[at]rosenblad.fi
BIC: OKYFIHH, Tilinro: FI16 5549 0420 0889 62

Niklas R resized 8 2019

Niklas Rosenblad

MEng / AmO (tekn.), tohtori opisk.

Täydellinen CV ja referenssilista saatavilla pyynnöstä.


NSS logo                           SV AA LOGO Ingenjorsbyra Rosenblad Insino FI 401361 web
Jäsenyydet:
Sähkösuunnittelijat NSS ry
 
rb logo