El

Över två decennier ledarskapserfarenhet av krävande projekt inom elplanering, elkonstruktion och entreprenad.

Niklas Rosenblad erbjuder konsultativ expertis i frågor kring elteknisk planering och elarbeten.

Genom noggrann och aktiv planering eftersträvas balanserade förhållanden mellan teknologi, funktionalitet och ekologi. Det här baseras i första hand på öppen kommunikation och gemensam förståelse.

Fokus i de flesta uppdrag ligger vid att utveckla långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar på systemnivå. Utgångslägen för uppdragen kan exempelvis vara krav på reducerad elektromagnetisk strålning och dämpat elfält, klimatsmart teknologi, hög anläggningskvalitet i byggnader med högt kulturhistoriskt värde. Senare uppdrag har oftast berört olika kombinationer av dessa faktorer.

Näringsverksamheten är en bisyssla vid sidan av Niklas doktorandforskning. Tjänsterna kan bestå av bl.a:
 • systembeskrivningar och planeringshandlingar,
 • stöd för entreprenadberäkning, expertisråd och ställningstaganden,
 • systembaserad konstruktion, dimensioneringsberäkning och analys,
 • mätningar och analys (med FLUKE mätutrustning),
 • arbetsbeskrivningar,
 • texter och översättningar,
 • beräkning och dimensionering (Febdok)
 • scheman och ritningar (med CADMATIC planeringssystem).
Verksamheten är registrad hos Finlands elsäkerhetsmyndighet Tukes.

Lista över referenser (över 200 förverkligade projekt) skickas på basis av förfrågan.

FORTBILDNING

Fortbildning och kunskapstjänster

Niklas Rosenblad är legitimerad yrkeslärare, och erbjuder fortbildning genom föreläsningar eller kurser, bl.a. inom ämnesområden:
 • Allmän elarbetssäkerhet (STT-kort) (enl. SFS 6002); SETI:s befullmäktigade utbildare
 • Beräkning och dimensionering utgående från SFS 6000 
 • Elsäkerhetsexamens prepkurs (Eb1, Eb2, Eb3)
 • Elsäkerhet som idé och praktik i företagsverksamheten och arbetet
 • Hållbar utveckling utgående från sociala, etiska, ekologiska och ekonomiska perspektiv
 • Erfarenhetsbaserad start och drivande av elbranschens företagsverksamhet
 • Arbetsbaserat lärande och handledning

funktionskurva smallcentral edit

HANDLEDNING

Är du, din arbetsgemenskap eller företag vid behov av handledning?

Vi erbjuder konsultativ expertis för
 • förutsättningar för elsäkerhet,
 • grunder och uprätthållande av elbehörighet,
 • hållbar och lönsam verksamhet,
 • samarbete, kommunikation, växelverkan och samspel
 
Och arbetshandledning för
 • individer
 • team och arbetsgrupper 
Arbetshandledning ordnas av Nina Rosenblad

LÄNKAR

Linkedin-profil (www.linkedin.com/in/niklasrosenblad)
Bloggen är en yrkesblogg (niklasrosenblad.fi) där jag reflekterar över aktuella saker inom yrkesutbildning, undervisning och handledningsforskning
Facebook-sida (@rosenbladinsto)

KONTAKT

Företagets kontaktuppgifter är

Ingenjörsbyrå Rosenblad

Tfn: +358 40 718 5929
FI-10330 Billnäs
BIC: OKYFIHH
Kontonummer: FI16 5549 0420 0889 62

Niklas R resized 8 2019                   Nina bild på kommande
Niklas Rosenblad
MEng / leg. yrk.lärare / doktorand
niklas[at]rosenblad.fi
  Nina Rosenblad
arbetshandledare (under utb. / socionom
nina[at]rosenblad.fi


CV och referensförteckning tillgänglig enligt förfrågan. 


NSS logo         SV AA 2020  SV AA LOGO Ingenjorsbyra Rosenblad Insino SV 401361 web 
Medlemskap:
Elkonsulterna i Finland NSS rf
    
rb logo