El

Över två decennier ledarskapserfarenhet av krävande projekt inom elplanering, -konstruktion och -entreprenad.

Genom noggrann och aktiv planering eftersträvas balanserade förhållanden mellan teknologi, funktionalitet och ekologi. Det här baseras i första hand på öppen kommunikation och gemensam förståelse av förväntningar.

Fokus i de flesta uppdrag ligger vid att utveckla långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar på systemnivå. Utgångslägen för uppdragen kan exempelvis vara krav på reducerad elektromagnetisk strålning i och dämpat elfält, klimatsmart teknologi, och hög anläggningskvalitet i byggnader med högt kulturhistoriskt värde. Senare uppdrag har oftast berört kombinationer av dessa faktorer.

Näringsverksamheten är en bisyssla vid sidan av Niklas doktorandforskning. Konsultativa tjänster kan beröra:
 • planering på övergripande systemnivå,
 • stöd för beräkning, utlåtanden och ställningstaganden,
 • elteknisk beräkning, dimensionering och analys (t.ex. med Febdok),
 • mätningar och analys (med FLUKE mätutrustning),
 • arbetsbeskrivningar,
 • scheman och ritningar (med CADMATIC planeringssystem).
Verksamheten är registrad hos Finlands elsäkerhetsmyndighet Tukes.

Lista över referenser (över 200 förverkligade projekt) kan skickas på basis av förfrågan.

FORTBILDNING

Fortbildning och kunskapstjänster

Niklas Rosenblad är legitimerad yrkeslärare, och erbjuder fortbildning genom föreläsningar eller kurser, bl.a. inom ämnesområden som säkerhet, teknik och lärande:
 • Allmän elarbetssäkerhet (STT-kort) (enl. SFS 6002); SETI:s befullmäktigade utbildare
 • Elteknik; beräkning och dimensionering utgående från SFS 6000 
 • Elsäkerhetsexamens prepkurs (Eb1, Eb2, Eb3)
 • Elsäkerhet som idé och praktik i företagsverksamhet och arbete
 • Hållbar utveckling utgående från sociala, etiska, ekologiska och ekonomiska perspektiv
 • Erfarenhetsbaserad start och drivande av elbranschens företagsverksamhet
 • Arbetsbaserat lärande och handledning

funktionskurva smallcentral edit

HANDLEDNING

Är du, din arbetsgemenskap eller företag vid behov av handledning?

Nina Rosenblad erbjuder arbetshandledning anpassad för:
 • individ
 • team
 • arbetsgrupper
Och andra tjänster och konsultativ expertis som:
 • fortbildning
 • föreläsningar
 • specialpedagogisk handledning

LÄNKAR

Linkedin-profil (www.linkedin.com/in/niklasrosenblad)
Facebook-sida (@rosenbladinsto)

KONTAKT

Företagets kontaktuppgifter är

Ingenjörsbyrå Rosenblad

Tfn: +358 40 718 5929
FI-10330 Billnäs
BIC: OKYFIHH
Kontonummer: FI16 5549 0420 0889 62

Niklas R resized 8 2019                   Nina bild på kommande
Niklas Rosenblad
MEng / leg. yrk.lärare / doktorand
niklas[at]rosenblad.fi
  Nina Rosenblad
arbetshandledare (under utb. / socionom)
nina[at]rosenblad.fi


CV och referensförteckning tillgänglig enligt förfrågan. 

Medlemskap:
 NSS logo                stul        SV AA LOGO Ingenjorsbyra Rosenblad Insino SV 401361 web 
Elkonsulterna i Finland NSS rf   Elentreprenörsförbundet i Finland
STUL
  Ekonomiskt  stabil, se: Asiakastieto 
rb logo