El

Två decennier erfarenhet av krävande projekt inom elplanering, elkonstruktion och entreprenad – dess processer och ledning.

Niklas Rosenblad erbjuder konsultativ expertis i frågor kring elteknisk planering och elarbeten.

Genom noggrann och aktiv planering strävar verksamheten till hållbar utveckling genom balanserade förhållanden mellan teknologi, funktionalitet och ekologi. Det här baseras i första hand på öppen kommunikation och ökad gemensam förståelse. Fokus i de flesta uppdrag ligger vid att utveckla långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar på systemnivå. Utgångslägen för uppdragen kan exempelvis vara högt kulturhistoriskt värde, minimal elektromagnetisk strålning, klimatsmart teknologi, hög kvalitet eller lång planerad livslängd. Eller olika kombinationer därav.

Den här näringsverksamheten är en bisyssla vid sidan av Niklas doktorandforskning. Tjänster kan bestå av bl.a:
  • systembeskrivningar och granskning av planeringshandlingar,
  • stöd för entreprenadberäkning, expertisråd och ställningstaganden,
  • systembaserad konstruktion, dimensioneringsberäkning och analys,
  • mätningar och analys (med FLUKE mätutrustning),
  • planering och arbetsbeskrivning, texter och översättningar,
  • scheman och ritningar (med CADMATIC planeringssystem).
Verksamheten inom elbranschen är registrad hos elsäkerhetsmyndigheten Tukes.

Lista över referenser (över 200 förverkligade projekt) skickas på basis av förfrågan.
rb logo