KURSER

Kurser och kunskapstjänster

Niklas Rosenblad är legitimerad yrkeslärare, och erbjuder föreläsningar och kurser inom ämnesområden som bl.a:
  • Allmän elarbetssäkerhet (STT-kort) (enl. SFS 6002); SETI:s befullmäktigade utbildare
  • Beräkning och dimensionering utgående från SFS 6000 
  • Elsäkerhetsexamens prepkurs (Eb1, Eb2, Eb3)
  • Elsäkerhet som idé och praktik i företagsverksamheten och arbetet
  • Hållbar utveckling utgående från sociala, etiska, ekologiska och ekonomiska perspektiv
  • Arbetsbaserat lärande, lärande i arbetet och kunskapsutvärdering, arbetsplatshandledares mentorskap, mm.

funktionskurva smallcentral edit
rb logo