HANDLEDNING

Är du, din arbetsgemenskap eller ert företag vid behov av handledning?

Vi erbjuder handledning för
  • individ, företag och organisation gällande samarbete och aktivitet
  • förutsättningar för, och uprätthållande av, elbehörighet
  • hållbar och lönsam verksamhet
  • samarbete, kommunikation, växelverkan och samspel
 
Och arbetshandledning för
  • individer
  • team och arbetsgrupper 
Arbetshandledning hålls av Nina Rosenblad
rb logo